?

Log in

Народ, а хтось може мені продати CD "Чайка"? - Propala Gramota [entries|archive|friends|userinfo]
Propala Gramota

[ website | Мій сайт ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[квітень. 1-е, 2014|11:41 pm]
Propala Gramota

propala_gramota

[torbyn]
Народ, а хтось може мені продати CD "Чайка"?
ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: urasyk
2014-04-19 10:58 am (UTC)
тільки зараз перебрав диски. У мене не СД "Чайка", а диск "Цейво". То я переплутав.
Можу подарувать диск "Цейво". Якщо цікаво, звертайся
(Відповісти) (Parent) (Thread)